Gymnastikken dyrkes ...

... på tværs af foreninger!

Gym Sydfyn er et samarbejde mellem 8 sydfynske gymnastikforeninger, der fokuserer på at skabe kvalitet i gymnastikken på tværs af foreningerne. Samarbejdet er opstået på baggrund af mange års fælles indsats med at afholde Sydfynsopvisningen i samarbejde med DGI Fyn, og på baggrund af dette vil foreningerne gøre mere sammen.

Gym Sydfyn består af følgende foreninger

 • Tåsinge Gymnastikforening
 • Svendborg Gymnastikforening
 • Ollerup Gymnastikforening
 • Skårup Idrætsforening
 • GS Gudme
 • Tved Gymnastik og Idrætsforening
 • Thurø Gymnastikforening
 • Hesselager Forenede Sportsklubber

Gym Sydfyn modellen

Op til hver sæson udvælger foreningerne hold som kan indgå i Gym Sydfyn regi, hvor de får tilkoblet en eller flere instruktører til den ugentlige træning. I den forbindelse har vi etableret Gym Sydfyn modellen, som sætter fokus på at hver forening stiller med en holdleder/holdinstruktører og x antal hjælpeinstruktører til hvert hold. Gym Sydfyn instruktøren bliver koblet til et trænerteam, hvor de har forskellige roller afhængig af forening og holdtype. Gym Sydfyn instruktørens rolle bliver at udvikle træningen yderligere, give inspiration til træningen og udvikle hjælpeinstruktørerne gennem praksis. Denne tilgang er valgt fordi den sætter fokus på formålet for hele projektet, som er:

 • at skabe attraktive gymnastikmiljøer for instruktører og gymnaster
 • at få flere kvalificerede instruktører over tid
 • at dele viden på tværs af foreninger
 • at uddanne hjælpeinstruktører gennem praksis
 • at udvikle samarbejdet mellem lokalforeninger i et område
 • at få flere til at lave gymnastik.
 • få flere drenge til at lave gymnastik

Udvikling af gymnaster, hjælpeinstruktører og instruktører

Organisation

Som tidligere nævnt består Gym Sydfyn af 8 foreninger, der alle er repræsenteret i den politiske styregruppe. Den politiske styregruppe har ansvaret for visioner og strategier i projektet, og er med til at sætte retning i projektet. Derudover er der tilkoblet en administrativ styregruppe, som står for den daglige drift af projektet. DGI Fyn støtter Gym Sydfyn økonomisk og er derfor en del af den administrative styregruppe sammen to repræsentanter fra foreningerne – Jacob Kramer og Jens Erik Skotte.

Mentor og facilitator

Som en del af setuppet i Gym Sydfyn har projektet tilknyttet en mentor og facilitator, der bl.a. står for udviklingen af Gym Sydfyn instruktørerne og dermed de forskellige gymnastikmiljøer men også med kontakt til foreningerne. I relation til Gym Sydfyn instruktørerne, kommer mentor ud og observerer træninger, laver oplæg og afholder møder med fokus på forskellige områder der både kan udvikle instruktører og gymnasterne. Derudover har han også kontakt til foreningens kontaktperson omkring træningen ligesom han deltager i møder med den politiske styregruppe og den administrative styregruppe. Jesper Fries Pedersen er mentor og facilitator i projekter og har været med siden efteråret 2018.